ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ | Όλγα Βαρτζιώτη | Πνευμονολόγος

DESIGN Dimitra Chrona / Schema Design
PRODUCTION concept+
PHOTOGRAPHY Yannis Kontos
VIDEO PRODUCTION ViD
TEXT / RESEARCH Olga Vartzioti

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Άπνοια ή υπόπνοια στον ύπνο σημαίνει μερική ή πλήρη διακοπή της αναπνοής για μερικά δευτερόλεπτα. Οι πάσχοντες μπορεί να εκδηλώσουν ημερήσια υπνηλία, πρωινή κόπωση, καταβολή, πονοκέφαλο, έντονο διακεκομμένο ροχαλητό κ.α.
 
Πολλές φορές τα συμπτώματα είναι άτυπα όπως αδυναμία συγκέντρωσης και αλλαγή χαρακτήρα με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να θεωρούνται ασθενείς από άλλα νοσήματα, συνήθως ψυχιατρικά.

 

Το Σύνδρομο Άπνοιας αντιμετωπίζεται στο ιατρείο αλλά και κατ’ οίκον με:
 
• αναγνώριση του προβλήματος κατά τη διάρκεια νυκτερινής οξυμετρίας
• μελέτη ύπνου στο σπίτι
• μελέτη ύπνου σε “Εργαστήριο Ύπνου”, σε συνεργασία με αναγνωρισμένο κέντρο
• με συσκευές θετικής πίεσης των αεραγωγών και άλλες τεχνικές

A N A Σ Ε Σ   Ζ Ω Η Σ