ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | Όλγα Βαρτζιώτη

DESIGN Dimitra Chrona / Schema Design
PRODUCTION concept+
PHOTOGRAPHY Yannis Kontos
VIDEO PRODUCTION ViD
TEXT / RESEARCH Olga Vartzioti

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο προεγχειρητικός έλεγχος του ΑΣ περιλαμβάνει:
  

• Tη λήψη αναλυτικού ιστορικού

• Τη κλινική εξέταση

• Την ακτινογραφία θώρακος

• Τα αέρια αρτηριακού αίματος

• Το λειτουργικό έλεγχο των πνευμόνων
  
Η σπιρομέτρηση με μέτρηση της FEV1 και FVC περιλαμβάνεται στο βασικό προεγχειρητικό έλεγχο. Δείκτες επαρκούς λειτουργίας του αναπνευστικού θεωρούνται τιμές FEV1>50% της προβλεπόμενης ή FEV1>2L. Μια FEV1<1200ml υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

Οι πνευμονικές επιπλοκές είναι σημαντική αιτία αύξησης της νοσηρότητας και θνητότητας μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Οι σημαντικότερες επιπλοκές θεωρούνται οι λοιμώξεις και η ατελεκτασία, μπορεί δε να οδηγήσουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι επεμβάσεις θώρακα και άνω κοιλίας έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης επιπλοκών.

A N A Σ Ε Σ   Ζ Ω Η Σ