ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | Όλγα Βαρτζιώτη | Πνευμονολόγος

DESIGN Dimitra Chrona / Schema Design
PRODUCTION concept+
PHOTOGRAPHY Yannis Kontos
VIDEO PRODUCTION ViD
TEXT / RESEARCH Olga Vartzioti

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

• ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΓΡΙΠΩΔΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
• ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
• ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ
• ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
• ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

A N A Σ Ε Σ   Ζ Ω Η Σ