ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ | Όλγα Βαρτζιώτη | Πνευμονολόγος

DESIGN Dimitra Chrona / Schema Design
PRODUCTION concept+
PHOTOGRAPHY Yannis Kontos
VIDEO PRODUCTION ViD
TEXT / RESEARCH Olga Vartzioti

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ή ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε μία ετερογενή ομάδα πνευμονικών νοσημάτων τα οποία προσβάλλουν τόσο το πνευμονικό παρέγχυμα όσο και τους αεραγωγούς, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά (κλινικά, απεικονιστικά, κλπ.) και χαρακτηρίζονται από χρόνια φλεγμονή. Προοδευτικά μπορεί να καταλήξουν σε πνευμονική ίνωση.
1. Νοσήματα που σχετίζονται με συστηματικές ασθένειες (πχ. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης, Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα, Κοκκιωμάτωση Wegener, Κοκκιωμάτωση Churg-Strauss, Σύνδρομο Βechet, Σύνδρομο Goodpasture, Ιδιοπαθής Πνευμονική Αιμοσιδήρωση, Συστηματική σκλήρυνση)
2. Νοσήματα που προκαλούνται από φάρμακα ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (Εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, Πυριτίαση, κλπ)

 

3. Κοκκιωματώδη νοσήματα (Σαρκοείδωση, Βηρυλλίωση, Ιστιοκυττάρωση, κλπ)
4. Ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες (Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, Οξεία διάμεση πνευμονία, Κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, κλπ)
5. Άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες (Αμυλοείδωση, Ηωσινοφιλική πνευμονία, Λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία, Οζώδης σκλήρυνση, Νευροϊνωμάτωση, Κυψελιδική πρωτεΐνωση, Λεμφοαγγειολειομυομάτωση, κλπ)
Η συμπτωματολογία και τα εργαστηριακά ευρήματα ποικίλλουν ανάλογα το συγκεκριμένο νόσημα. Παρουσιάζουν όμως ταυτόχρονα και κοινά χαρακτηριστικά, όπως: Προοδευτική επιδεινούμενη δύσπνοια κοπώσεως και ξηρός, κυρίως, παροξυσμικός βήχας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Πυριτίαση & Aμιάντωση

Επαγγελματικά νοσήματα του πνεύμονα ονομάζουμε τα νοσήματα που προκαλούνται από την εισπνοή διαφόρων ουσιών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικότερα από διάφορες τοξικές ουσίες καθιστά δυνατή την εκδήλωση “επαγγελματικών πνευμονοπαθειών” και σε άτομα που δεν έχουν εργασιακή σχέση με την τοξική ουσία.
 
Πνευμονοκονιάσεις ονομάζουμε τις πνευμονοπάθειες που προκαλούνται από την εισπνοή και την εναπόθεση κόνεων στον πνεύμονα.

 

Η Πυριτίαση είναι πνευμονοπάθεια που οφείλεται στην εισπνοή διοξειδίου του πυριτίου (Si02) σε κρυσταλλική μορφή (garz), συνήθως χαλάζιου και σπανιότερα κριστοβαλίτη (cristovalite) ή τριδυμίτη (tridimite). Η εξαγωγή μετάλλων από ορυχεία εκθέτει τους εργάτες σε πυρίτιο, επειδή τα περισσότερα μεταλλεύματα είναι αναμεμιγμένα με αυτό. Η διάνοιξη υπογείων σηράγγων, η κατασκευή δρόμων και η επεξεργασία διαφόρων δομικών υλικών (μαρμάρων, λίθων) αποτελούν επιβαρυμένες εργασίες.
Οι εργαζόμενοι σε χυτήρια σιδήρου ή χαλκού, καθώς και οι κεραμοποιοί, εκτίθενται σε ατμόσφαιρα που περιέχει πυρίτιο.

 

Η Aμιάντωση είναι μια μορφή διάχυτης διάμεσης πνευμονικής ίνωσης που αναπτύσσεται αρκετά χρόνια μετά την έκθεση και την εισπνοή σκόνης που περιέχει αμίαντο.
Αμίαντος είναι το όνομα που δίνεται σε μια ομάδα ορυκτών, πυριτικών αλάτων του Mg και Fe, που έχουν κοινό γνώρισμα τη μεγάλη ανθεκτικότητα σε ποικίλους φυσικούς και χημικούς παράγοντες. Ο όρος “αμίαντος” είναι γαλλικός και πιθανότατα παράγεται από το κυπριακό τοπωνύμιο Αμίαντος, όπου υπήρχαν τα ορυχεία αμιάντου της νήσου. Ο όρος asbestos έχει επικρατήσει στην αγγλική βιβλιογραφία και αναφέρεται σε συγκεκριμένη εφαρμογή του αμιάντου, στην κατασκευή “άσβηστων” φιτιλιών για τις λάμπες. Οι βλαβερές επιπτώσεις του αμιάντου ήταν γνωστές από την αρχαιότητα, αλλά η συνειδητοποίηση της έκτασης των προβλημάτων που προκαλεί η έκθεση σ’ αυτόν και η χρήση του έγινε αντιληπτή μετά το 1920.

 

Ο Αμίαντος μπορεί να προκαλέσει 4 νοσήματα
 
1. Αμιάντωση
2. Υπεζωκοτικές πλάκες
3. Υπεζωκοτικές συλλογές
4. Κακοήθειες

A N A Σ Ε Σ   Ζ Ω Η Σ